BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Provádění bezvýkopových technologii jako je Berstlining, řízené protlaky, ruční protlaky, vrtané protlaky, Relining, pluhování.