Vodohospodářské stavby

Výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, vodovodů, vodojemů, úpravy vodních toků, stavba nádrží, hrází, zakládání a rekultivace skládek. Pro tyto stavby máme vlastní specializovaný strojní a mechanizační park.