VÝROBNÍ PROGRAM :

Naše společnost je už více než třicet let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Činnost  společnosti je zaměřená na specifické oblasti staveb: vodohospodářské stavby, bezvýkopové technologie, pozemní stavby a dopravní stavby.

 

Vodohospodářské stavby

Výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, čerpacích stanic odpadních vod, vodovodů, vodojemů,  úpravy vodních toků, stavba nádrží, hrází, zakládání a rekultivace skládek. Pro tyto stavby máme vlastní specializovaný strojní a mechanizační park.

Bezvýkopové technologie

Provádění bezvýkopových technologii jako je Berstlining, řízené protlaky, ruční protlaky, vrtané protlaky, Relining, pluhování.

Pozemní stavby

Výstavba a rekonstrukce bytových domů, staveb pro sport a kulturu, administrativních a průmyslových budov, čerpacích stanic nebo  škol, demolice různých objektů. Pro tyto stavby disponujeme vlastním specializovaným strojním a mechanizačním parkem.

Dopravní stavby

Výstavby a rekonstrukce zpevněných ploch, a komunikací, mostů a lávek včetně jejich odvodnění a zabezpečení .