Dopravní stavby

Výstavby a rekonstrukce zpevněných ploch, a komunikací, mostů a lávek včetně jejich odvodnění a zabezpečení . Pro tyto stavby vlastníme vlastní specializovaný strojní a mechanizační park.