OSTATNÍ PROVEDENÉ STAVBY

PRÁVĚ REALIZOVANÉ STAVBY
UL038536 Ústí n. L., Klíšská - rek. kanalizace a vodovodu I. Etapa SVS a.s. od 08/21    
DUBÍ, RUSKÁ - rekonstrukce kanalizace a vodovodu VHS stavby a.s. od 08/21    
DC 022 013 Jetřichovice - odstranění výusti DC 64 SčVK a.s. od 08/21    
Litoměřice, ul. Kollárova, Čelakovského – rek. kanalizace a vodovodu SVS a.s. od 07/21    
Čelákovice - Jiřina - Obnova VHI 3. etapa Město Čelákovice od 08/21    
Tuchoměřice, výstavba kan. – lokalita U školy a oprava vod. Řadů Obec Tuchoměřice od 08/21    
Hrušov, p. č. 694/13 – vybudování infrastruktury Obec Hrušov od 06/21    
Kanalizace a ČOV Klapý Obec Klapý od 06/21    
Žatec, J. Vrchlického, Z. Nejedlého, L. Tolstého – rek. vdv a kan. SVS a.s. od 05/21    
Vodojem Kyškovice Obec Kyškovice od 03/21    
DC002026 Benešov nad Pl.í - odstr. kanal. výustí DC35, DC36, DC146 SVS a.s. od 12/20    
Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. odvodnní PHK) Stat. město Ústí nad Labem od 12/20    
         
UKONČENÉ STAVBY
Litoměřice, Na Vinici - rek. vodovodu a kanalizace SVS a.s. 10/20 - 05/21 6,300 mil.
Ptýrov - odkanalizování obce Obec Ptýrov  03/19 - 06/21 22,873 mil.
Kosmonosy západ, vodovod a kanalizace Vak Mladá Boleslav, a.s. 03/20 - 10/20 11,973 mil.
Oprava vod. a kan. řadu, ul. Na Hrázi, Minidova, Poděbrady VaK Nymburk, a.s. 10/20 - 06/21 5,988 mil.
Neratovice, Býškovice - splašková kanalizace a přípojky - 1. část Město Neratovice 11/20 - 04/21 8,075 mil.
DC006054 Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje SVIS - realizace s.r.o. 09/20 - 11/20 1,466 mil.
Kosmonosy západ, vodovod a kanalizace Vak Mladá Boleslav, a.s. 03/20 - 10/20 11,973 mil.
LN085193 Žatec, Klášterní, K náměstíčku - rek. vodovodu SVS a.s. 09/20 - 11/20 1,321 mil.
LN026015 Krásný Dvůr, Náměstí, K zámku – rek. vodovodu a kan. SVS a.s. 07/20 - 09/20 1,755 mil.
LN027032 Kryry, Komenského - rek. vdv a kanalizace Metrostav a.s. 07/20 - 11/20 5,108 mil.
Plzeň, Obnova vodovodu a přípojek Partyzánská - Ke Kukačce Vodárna Plzeň 12/19 - 11/20 16,297 mil.
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška Obec Huntířov 10/19 - 10/20 16,597 mil.
Litoměřice, Mezibraní - oprava vodovodu SčVK a.s. 04/20 - 06/20 3,980 mil.
LN080125 Vroutek, Kryrská, Karlovarská – rek. vodovodu Metrostav a.s. 04/20 - 08/20 2,059 mil.
Kanalizace Kněževes - IV. a V. etapa Městys Kněževes 04/19 - 04/20 20,697 mil.
KSKM – Přívodní řad III. etapa Mlčechvosty - Vepřek POHL cz, a.s. 10/19 - 12/19 2,318 mil.
Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka Město Čelákovice 10/19 - 04/20 33,880 mil.
Ptýrov kanalizace – ČSOV 1 a výtlak V1 VaK Mladá Boleslav, a.s. 09/19 - 06/20 5,407 mil.
Obnova vodovodu a přípojek Nepomucká ulice POHL cz, a.s. 10/19 - 04/20 3,064 mil.
LT 098003 Slatina,1,etapa - rekonstrukce vodovodu Komastav DS, s.r.o. 09/19 - 09/19 1,446 mil.
Splašková a kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Dvorská Město Varnsdorf 10/19 - 12/19 3,037 mil.
DC007243 Děčín, Křížová – rek. vodovodu a kan. SVS a.s. 06/19 - 12/19 4,344 mil.
Kanalizace Poplze – Libochovice Město Libochovice 04/18 - 08/19 21,478 mil.
LC U Rybníčků Lesy ČR, s.p. 08/17 - 10/19 7,316 mil.
Obnova vodovodu a kanalizace, vnitroblok Labkova Vodárna Plzeň a.s. 03/19 - 08/19 11,319 mil.
MO027262, Most, Šeříková - rek. vodovodu a kanal. MAX BUILDING s.r.o. 07/19 - 09/19 3,215 mil.
Varnsdorf, Aloise Jiráska - stavba vodovodu, rek. kanalizace Město Varnsdorf 10/18 - 06/19 5,789 mil.
Constellium hala 32, 33 ,34 - inženýrské objekty Metrostav a.s. 06/18 - 03/19 13,078 mil.
Teplice, Valy - rekonstrukce vodovodu SčVK a.s. 05/19 - 08/19 2,190 mil.
LN038130 Louny, Parašutistů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu FREIBAU s.r.o. 02/19 - 07/19 3,103 mil.
OS Most - úprava prostranství před budovou OS Most 10/18 - 06/19 4,874 mil.
Břešťany a Tmáň - tlaková kanalizace Městys Zlonice 04/18 - 06/19 14,371 mil.
Vrbno Zelčín tlaková kanalizace Obec Hořín 06/18 - 06/19 9,267 mil.
Jablonné v Podještědí, Česká Ves, Lidická – rek. kan. a vod. VHS stavby, a.s. 06/18 - 08/18 2,886 mil.
Lékařský dům, rek. a přístavba č.p.1038 - přeložka kanalizace VR nemovitosti 06/18 - 08/18 0,944 mil.
Demolice a výstavba prodejny Lidl NFK, Praha, Lhotecká ulice CL-Evans 03/18 - 05/18 2,621 mil.
Velvary - obnova kanalizace ul. Růžová Město Velvary 03/18 - 04/18 2,387 mil.
Výstavba kanalizace v obci Přečaply Obec Údlice 07/17 - 04/18 4,462 mil.
Dopravní a tech. infrastr. Nová Valcha, 5. fáze RD 1 část (1. et.) POHL CZ, a.s. 09/17 - 07/18 3,942 mil.
LC za Transformátorem Lesy ČR, s.p. 11/17 - 05/18 3,190 mil.
Odkanal. obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Nový Bor - Janov Sdružení Sloup v Čechách 09/16 - 05/18 17,886 mil.
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola NB, rekonstrukce kanalizace - budova domova mládeže Liberecký kraj 10/17 - 12/17 1,086 mil.
Krupka, ul. K Plovárně - rek. Kanalizace a vodovodu SčVK a.s. 03/17 - 07/17 3,094 mil.
DC049031 Šluknov, Husova - rekonstrucke kanalizace a vodovodu SaM a.s. 10/17 - 11/17 1,047 mil.
Litoměřice, Pokratická - rekonstrukce kanalizace STRABAG Rail a.s. 06/16 - 06/17 1,980 mil.
LC Dobrá voda - Rádlo Lesy ČR, s.p. 12/16 - 07/17 2,590 mil.
Rekonstrukce LC v k.ú. Česká Kamenice MAJJ - KUPEC s.r.o. 08/16 - 12/17 3,400 mil.
Děčín, Osadní, Krásnostudenecká - rek. vodovodu a kanalizace MAJJ - KUPEC s.r.o. 05/17 - 10/17 9,632 mil.
Jimlín - Zeměchy - kanalizace IV. Etapa Ekostavby Louny s.r.o.  11/16 - 04/17 21,140 mil.
Plzeň Valcha - vodovod, kanalizace POHL cz, a.s. 07/16 - 05/17 2,318 mil.
Plzeň, Touškovská ul. - rekonstrukce vdv a kan. POHL cz, a.s. 09/16 - 12/16 3,970 mil.
Hrádek nad Nisou, ul. Doninská – chodník pro pěší SaM a.s. 08/16 - 12/16 1,891 mil.
Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky POHL CZ, a.s. 10/15 - 06/16 12,341 mil.
LC k Andělovi Lesy ČR, s.p. 10/16 - 05/17 1,832 mil.
LC Pod Vlčím vrchem – rekonstrukce Lesy ČR, s.p. 06/16 - 09/16 2,703 mil.
Rek. vodovodu a kanalizace – Plzeň, Truhlářská ul. Město Plzeň 10/16 - 06/17 5,309 mil.
Obnova vod. řadů ul. Mokřanská a okolí Praha 10 POHL cz, a.s. 06/16 - 08/16 0,731 mil.
Děčín, oprava chodníku – ul. Sportovní Město Děčín  10/16 - 12/16 0,333 mil.
Modlany, ČOV – zkapacitnění SVS a.s., Teplice 11/15 - 11/16 11,296 mil.
Jiříkov, chodník Filipovská – I. Etapa Město Jiříkov 07/16 - 11/16 4,421 mil.
Děčín, Duchcovská – rek. Kanalizace MAJJ-KUPEC s.r.o. 08/16 - 11/16 2,210 mil.
LT128019 Žitenice, U Hřiště - rekonstrukce vodovodu  STRABAG Rail a.s. 02/16 - 10/16 1,521 mil.
Plzeň, kan. Mohylova ul., úsek Masarykova - Hřbitovní POHL cz, a.s. 10/15 - 04/16 17,123 mil.
Rek. kan. a vod. - Lovosice-Smetanova, Sukova, Škroupova, Fibichova, Dvořákova ISTAR, s.r.o. 06/15 - 06/16 11,101 mil.
DC, Förstrova, Hluboká, rek. kan. a vodovodu MAJJ-KUPEC s.r.o. 06/15 - 12/15 4,395 mil.
Teplice, U Pivovaru - rek. Vodovodu SčVK a.s. 10/15 - 11/15 1,596 mil.
VDF, Moravská č.p. 72 - odstranění výusti DC 70 MAJJ-KUPEC s.r.o.  09/15 - 11/15 2,689 mil.
Děčín, Kamenická, rekonstrukce kanalizace a vodovodu SVS a.s 10/13 - 10/15 22,972 mil.
Dostavba kanalizace Horní Podluží – II. Etapa Obec Horní Podluží 11/13 - 09/15 22,461 mil.
Benešov nad Ploučnicí, Nádražní, rekonstrukce vodovodu  STRABAG Rail a.s. 04/15 - 06/15 1,216 mil.

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. je už více než dvacet pět let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je kompletní rekonstrukce (přestavba) dvou stávajících objektů brownfields – bývalé administrativní budovy, a bývalých dílen, které jsou ve špatném stavu, a to jak stavebním, tak technickém. Tyto objekty budou přestavěny na moderní prostory sloužící pro administrativní účely s kancelářským a hygienickým zařízením, a také pro výrobní a vlastní servisní a dílenskou činnost společnosti, což povede k dalšímu rozvoji společnosti.

Projekt „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.