Děčín, Teplická ul. - kanalizace a vodovod I.etapa

Objednatel:        Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Termín:        11/2005  -  08/2006

Cena:            26 476 399,- Kč bez DPH        

Rekonstrukce gravitační kanalizace byla provedena z kameninových rour DN400 s výstavbou nových kanalizačních šachet, vodovod z tvárné litiny. Práce byly prováděny ve velmi frekventované komunikaci v intraviánu.

Seznam objektů :

SO A 01 Rekonstrukce vodovodního řadu DN100 a 80    
SO A 01.1 Komunikace + chodník    
SO 01 Stoka A1 + přípojky    
SO 02 Stoka A2 + přípojky    
SO 03 Stoka A3 + přípojky    
SO 04 Napojení Jindřichovy ul.    
SO 04.1 Výměna stoky DN300    
SO 05 Rekonstrukce stoky zednickým způsobem    
SO 06 Zrušení stávajících nepotřebných stok    
SO 07 Komunikace + chodníky    

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. je už více než dvacet pět let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je kompletní rekonstrukce (přestavba) dvou stávajících objektů brownfields – bývalé administrativní budovy, a bývalých dílen, které jsou ve špatném stavu, a to jak stavebním, tak technickém. Tyto objekty budou přestavěny na moderní prostory sloužící pro administrativní účely s kancelářským a hygienickým zařízením, a také pro výrobní a vlastní servisní a dílenskou činnost společnosti, což povede k dalšímu rozvoji společnosti.

Projekt „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.