Děčín, Teplická ul. - kanalizace a vodovod I.etapa

Objednatel:        Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Termín:        11/2005  -  08/2006

Cena:            26 476 399,- Kč bez DPH        

Rekonstrukce gravitační kanalizace byla provedena z kameninových rour DN400 s výstavbou nových kanalizačních šachet, vodovod z tvárné litiny. Práce byly prováděny ve velmi frekventované komunikaci v intraviánu.

Seznam objektů :

SO A 01 Rekonstrukce vodovodního řadu DN100 a 80    
SO A 01.1 Komunikace + chodník    
SO 01 Stoka A1 + přípojky    
SO 02 Stoka A2 + přípojky    
SO 03 Stoka A3 + přípojky    
SO 04 Napojení Jindřichovy ul.    
SO 04.1 Výměna stoky DN300    
SO 05 Rekonstrukce stoky zednickým způsobem    
SO 06 Zrušení stávajících nepotřebných stok    
SO 07 Komunikace + chodníky