Ústí nad Labem Olšinky – Svádov, kanalizace

Objednatel:        Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice


Termín realizace:     09/2008 – 11/2009


Realizační cena:     58 632 035 Kč bez DPH

Popis stavby :
SO 01    gravitační kanalizace (HOBAS DN 800, 600, ULTRA RIB DN 250, 300)
SO 02     kanalizační výtlaky (PE 160 x 9,5 a 110 x 6,6)
SO  03     čerpací stanice
SO 04     odlehčovací komory
PS 01    ČS  - strojní část
PS 02    ČS – část elektro
Součástí stavby byl i podvrt DN 500 s vloženými chráničkami DN 250 pod korytem řeky Labe, kde musela být v polovině trasy, kvůli zastižení skalnatého podloží nasadit speciální vrtná hlavice.
Výtlak V2  byl ukončen ČS, pro kterou musela být stavební jáma z důvodu skalnatého podloží, vyfrézována.