Kanalizace a ČOV Klapý

Objednatel:        Obec Klapý

Termín:        06/2021 – 11/2022

Cena:            56 671 820,85 Kč bez DPH        

Realizace splaškové gravitační kanalizace z PP DN 300 – 3 477 m vč. revizních šachet a kanalizačních přípojek z PE DN 160 – v celkové délce 1 414 m v intravilánu obce. Součástí stavby byla i výstavba ČOV pro 500 EO. Pokládka živičného povrchu v celkové šíři komunikace 3 615 m2.