Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Objednatel:    EUROVIA a.s.

Cena:            46 667 759,47 Kč bez DPH

Doba výstavby:    07/2011 - 06/2013

Místo výstavby:    Dolní Poustevna, Horní Poustevna

Popis prací:    Prováděné části stavby (dílčí ceny):

    SO 01 kanalizace Dolní Poustevna - stoky A, AA, AB, AC, B, BA, BB, BC, BC1, BD, C, CA, D, DA, DB, DD, G, GA, Z, ZB, přepad ČS1, SO 01 kanalizace Horní Poustevna - stoky C, přepad ČS2 v celkové hodnotě 43 021 012 Kč bez DPH
    ČS1 a ČS2 stavební část v celkové hodnotě 963 323,- Kč bez DPH
    Výtlak ČS1 a ČS2 z PEHD v celkové hodnotě 2 683 424,- Kč bez DPH
    Stavební práce byly prováděny v intravilánu města Dolní a Horní Poustevna. Kanalizace byla prováděna z polypropylenového potrubí Ultra Rib DIN 2, výtlaky a vodovody z PEHD SDR 17 a PEHD RC plus.
    Kanalizační šachty typové prefabrikované betonové.