Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Objednatel:    EUROVIA a.s.

Cena:            46 667 759,47 Kč bez DPH

Doba výstavby:    07/2011 - 06/2013

Místo výstavby:    Dolní Poustevna, Horní Poustevna

Popis prací:    Prováděné části stavby (dílčí ceny):

    SO 01 kanalizace Dolní Poustevna - stoky A, AA, AB, AC, B, BA, BB, BC, BC1, BD, C, CA, D, DA, DB, DD, G, GA, Z, ZB, přepad ČS1, SO 01 kanalizace Horní Poustevna - stoky C, přepad ČS2 v celkové hodnotě 43 021 012 Kč bez DPH
    ČS1 a ČS2 stavební část v celkové hodnotě 963 323,- Kč bez DPH
    Výtlak ČS1 a ČS2 z PEHD v celkové hodnotě 2 683 424,- Kč bez DPH
    Stavební práce byly prováděny v intravilánu města Dolní a Horní Poustevna. Kanalizace byla prováděna z polypropylenového potrubí Ultra Rib DIN 2, výtlaky a vodovody z PEHD SDR 17 a PEHD RC plus.
    Kanalizační šachty typové prefabrikované betonové.

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. je už více než dvacet pět let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je kompletní rekonstrukce (přestavba) dvou stávajících objektů brownfields – bývalé administrativní budovy, a bývalých dílen, které jsou ve špatném stavu, a to jak stavebním, tak technickém. Tyto objekty budou přestavěny na moderní prostory sloužící pro administrativní účely s kancelářským a hygienickým zařízením, a také pro výrobní a vlastní servisní a dílenskou činnost společnosti, což povede k dalšímu rozvoji společnosti.

Projekt „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.