Modlany, ČOV - zkapacitnění

Objednatel:    Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice


Cena díla:    11 296 777,39 Kč bez DPH


Doba výstavby:    11/2015 - 11/2016


Místo plnění:    Modlany


Předmět díla:
Zkapacitnění ČOV Modlany z kapacity 600 EO na 1400 EO a zkapacitnění ČSOV pro výhledové čerpání od 1150 obyvatel, které umožní připojení dohodnutého zvýšeného počtu obyvatel v odkanalizované oblasti a dodržení legislativních požadavků na kvalitu čištění.

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. je už více než dvacet pět let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je kompletní rekonstrukce (přestavba) dvou stávajících objektů brownfields – bývalé administrativní budovy, a bývalých dílen, které jsou ve špatném stavu, a to jak stavebním, tak technickém. Tyto objekty budou přestavěny na moderní prostory sloužící pro administrativní účely s kancelářským a hygienickým zařízením, a také pro výrobní a vlastní servisní a dílenskou činnost společnosti, což povede k dalšímu rozvoji společnosti.

Projekt „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.