Benešov nad Ploučnicí - odstranění kanalizačních výustí DC35, DC36, DC146

Objednatel:        Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice

Termín:        12/2020 – 10/2021

Cena:            15 031 325,35 Kč bez DPH        

Nové napojení tří výustí v intravilánu města. Odpadní vody jsou třemi gravitačními stokami v celkové délce 83,86 m podchyceny do čerpacích stanic a poté výtlačnými řady z PEHD DN/OD 90 napojeny do stávajícího kanalizačního řadu.