ČOV Žatec – rekonstrukce garáží na provozní budovu

Objednatel:        Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Doba výstavby:    03 – 10/2012

Cena bez DPH:    10 187 701,36 Kč

Místo plnění:        Žatec

Popis prací:    Rekonstrukce objektu garáže na provozní budovu – šatny, koupelny, dílna a sklady. Změna dispozičního uspořádání, zateplení objektu, nové příčky a podlahy, podhledy, okna, střešní plášť, topení a elektro.
Dále rekonstrukce objektu garáže tzn. zateplení a utěsnění garážových vrat do skladu vodoměrů a do temperovaných zateplených garáží vč. zateplení obvodových zdí. Zařízení dělících příček a oddělení jednotlivých boxů pletivem. Napojení zateplených garáží na topný zdroj tepla tepelných napáječů a provedení rozvodů a osazení otopných těles v garážích. Provedena kompletní výměna za nové rozvody elektro.