ČOV Žatec – rekonstrukce garáží na provozní budovu

Objednatel:        Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Doba výstavby:    03 – 10/2012

Cena bez DPH:    10 187 701,36 Kč

Místo plnění:        Žatec

Popis prací:    Rekonstrukce objektu garáže na provozní budovu – šatny, koupelny, dílna a sklady. Změna dispozičního uspořádání, zateplení objektu, nové příčky a podlahy, podhledy, okna, střešní plášť, topení a elektro.
Dále rekonstrukce objektu garáže tzn. zateplení a utěsnění garážových vrat do skladu vodoměrů a do temperovaných zateplených garáží vč. zateplení obvodových zdí. Zařízení dělících příček a oddělení jednotlivých boxů pletivem. Napojení zateplených garáží na topný zdroj tepla tepelných napáječů a provedení rozvodů a osazení otopných těles v garážích. Provedena kompletní výměna za nové rozvody elektro.

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. je už více než dvacet pět let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je kompletní rekonstrukce (přestavba) dvou stávajících objektů brownfields – bývalé administrativní budovy, a bývalých dílen, které jsou ve špatném stavu, a to jak stavebním, tak technickém. Tyto objekty budou přestavěny na moderní prostory sloužící pro administrativní účely s kancelářským a hygienickým zařízením, a také pro výrobní a vlastní servisní a dílenskou činnost společnosti, což povede k dalšímu rozvoji společnosti.

Projekt „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.