Oprava mostů, mostků a lávek - Lipová u Šluknova

Objednatel:    Obec Lipová


Cena díla:    15 146 716,- Kč bez DPH


Doba výstavby:    11/2010 – 05/2011


Místo plnění:    Lipová u Šluknova

 


Předmět díla:    Oprava 32 mostů, mostků a lávek v obci Lipová u Šluknova poškozených živelní pohromou.