Blatno – vodovod

Objednatel:        Obec Blatno

Doba výstavby:    04/2010 do 04/2011

Cena díla:        27 997 067,- Kč bez DPH

Jednalo se o vybudování nového vodovodu z PEHD DN 90 a 63 o celkové délce 4 645 m vč. provedení domovních přípojek. Součástí stavby bylo i provedení protlaku pod tratí ČD, podchod místního potoku a zpětná obnova komunikací.